STREAMINGS

L´ Streaming és imprescindible en una bona campanya de comunicació perquè és la millor manera de transmetre amb immediatesa i transparència. Permet arribar a un gran nombre de persones i la interacció amb aquests espectadors. Oferim  la possibilitat de retransmetre en directe a través d’internet qualsevol tipus d’esdeveniment: públics (presentacions, espectacles, concerts) o privats (convencions d’empresa, congressos, formació online) Treballem en espais interiors o exteriors, amb les millors condicions i amb pressupostos adaptats a cada projecte. Grans esdeveniments,  actes especials, llocs no convencionals.Plantegem diferents possibilitats de retransmissió  així com accions complementàries de difusió. T’atenem personalment i t’assessorem.

DIRECTE BÀSIC

Retransmissió d’un esdeveniment puntual, amb pla fix. Vídeo notícies, entrevistes, connexions en directe per televisió. Una càmera i un tècnic. Enregistrament del contingut emès per a possibles accions de comunicació posteriors. Pressupostos reduïts.

DIRECTE MULTICÀMERA

Retransmissió d’un esdeveniment a dues o més càmeres, fixes i mòbils, amb realització en directe. Enregistrament de l’acte en alta definició i immediatesa en la publicació de materials (presentacions, congressos, actes públics) Ens adaptem a les teves necessitats.

DIRECTE PERSONALITZAT

Grans esdeveniments, actes especials, llocs no convencionals (sense connexió directa a la xarxa) esdeveniments privats. Imatge gràfica, animació caretes i rètols, integració xarxes socials, diapositives, imatges, vídeos, connexió a altres streamings.